Home

Welkom bij HUISARTSENPRAKTIJK KEIJZERSHOF.

In huisartsenpraktijk Keijzershof wordt reguliere huisartsenzorg geboden aan patienten woonachtig in Pijnacker.
De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum De Kroon. Hier vindt u naast praktijk Keijzershof ook:  

We werken nauw samen met deze disciplines. Daarnaast vindt samenwerking plaats met dietiste, podotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en tweedelijnszorg in het ziekenhuis.

Op dit moment zijn wij weer gesloten voor inschrijvingen i.v.m. de praktijkgrootte.
Per juni 2018 zijn we een NHG geaccrediteerde praktijk.

Thuisarts.nl (samengesteld door huisartsen) geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

  • bij vragen en klachten thuis;
  • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts

Dokter Petra Breukhoven werkt op maandag woensdag en donderdag.
Dokter Alexandra Smeenk werkt iedere maandag dinsdag en donderdag en soms op vrijdagen. Regelmatig is op vrijdag een waarnemer in de praktijk werkzaam.
Zoals u mogelijk heeft gemerkt hebben de assistentes Cindy en Saskia een andere baan elders gevonden. Tot en met december zullen er nog wel waarneemassistentes aanwezig zijn. Leanne Slump en Irene de Haan komen bij ons werken als assistentes.
U heeft geen vaste hoofdbehandelaar, per klacht en beschikbaarheid wordt gekeken bij welke huisarts u terecht komt. Wel proberen we zoveel mogelijk vervolgafspraken voor een klacht bij dezelfde huisarts in te plannen.

Ter bescherming van uw privacy worden al uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevens (AVG) gebruikt en verwerkt. Klik hier voor de privacyverklaring van AVG en aanvraagformulier voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens.

Wij werken mee met wetenschappelijk onderzoek om bij te dragen aan vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidzorg. gegevens zoals naam, adres, woonplaats en BSN worden niet doorgegeven. Voor meer informatie klik hier.

Wat is NHG Praktijkaccreditatie®?
NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland  (ZN). NHG praktijkaccreditatie® heeft dan ook een brede erkenning binnen de gezondheidszorg. De NHG Praktijkaccreditatie (NPA) toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en verbeteringen doorvoert.

meer informatie over de NHG praktijkaccreditatie vindt u hier