Praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist

In onze huisartsenpraktijk werkt een praktijkondersteuner somatiek en een praktijkondersteuner GGZ. 
U kunt bij de praktijkondersteuner somatiek terecht voor:

 • vaatonderzoek
 • begeleiding bij diabetes
 • begeleiding bij astma/COPD
 • longfunctiemeting
 • hart/vaatziektenrisicoprofiel
 • ouderenzorg
 • verstrekken van informatiefolders

Een praktijkondersteuner GGZ beantwoordt vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Ze biedt u de juiste zorg die u nodig heeft. Zonodig verwijst ze in overleg met de huisarts door.

Ook werkt er een verpleegkundig specialist, zij is ook diabetesverpleegkundige. Een verpleegkundig specialist is bevoegd om zelf diagnoses te stellen en indien nodig een behandeling te starten. Tijdens het consult  is er gelegenheid om te overleggen met de huisarts over de diagnose of het beleid. Klik hier voor meer informatie over de verpleegkundig specialist.

U kunt bij de verpleegkundig specialist terecht voor:

 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • vaatonderzoek
 • instellen en begeleiden insulinegebruik bij diabetes
 • begeleiding bij astma/COPD
 • longfunctiemeting
 • hart/vaatziektenrisicoprofiel
 • ouderenzorg
 • begeleiden stoppen met roken
 • koorts
 • verkoudheid
 • oorpijn
 • keelpijn
 • hoesten
 • oogklachten
 • zorg na een ongeval
 • buikklachten
 • eczeem of andere huidklachten
 • ...

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00-12.00 en 14.30-16.30.