Assistentie en praktijkondersteuning

Als u belt met huisartsenpraktijk Keijzershof of langskomt bij ons, dan wordt u als eerste te woord gestaan door een van de assistentes. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

In onze huisartsenpraktijk werken drie assistentes en een praktijkondersteuner en verpleegkundige somatiek, ook werkt er een praktijkondersteuner GGZ. De praktijkverpleegkundige is ook diabetesverpleegkundige en verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is bevoegd om zelf diagnoses te stellen en indien nodig een behandeling te starten. Tijdens het consult  is er gelegenheid om te overleggen met de huisarts over de diagnose of het beleid.

U kunt bij de assistente/praktijkondersteuner verder terecht voor:

 • meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • injecties
 • zwachtelen en tapen
 • vaatonderzoek
 • begeleiding bij diabetes
 • instellen/regelen insuline
 • begeleiding bij astma/COPD
 • longfunctiemeting
 • hart/vaatziektenrisicoprofiel
 • ouderenzorg
 • begeleiden stoppen met roken
 • verstrekken van informatiefolders

U kunt bij de verpleegkundig specialist terecht voor:

 • koorts
 • verkoudheid
 • oorpijn
 • keelpijn
 • hoesten
 • oogklachten
 • zorg na een ongeval
 • buikklachten
 • eczeem of andere huidklachten
 • ...

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00-12.00 en 14.30-16.30.