Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Keijzershof


Huisartsenpraktijk Keijzershof

Floralaan 14
2643 HC Pijnacker
Telefoon: 0153610112
Fax: 0153613024
Receptenlijn: 0153610112

huisartsenpraktijkkeijzershof.nl


Home

Welkom bij HUISARTSENPRAKTIJK KEIJZERSHOF.

In huisartsenpraktijk Keijzershof wordt reguliere huisartsenzorg geboden aan patienten woonachtig in Pijnacker.
De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum De Kroon. Hier vindt u naast praktijk Keijzershof ook:  

We werken nauw samen met deze disciplines. Daarnaast vindt samenwerking plaats met dietiste, podotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en tweedelijnszorg in het ziekenhuis.

Op dit moment zijn wij weer gesloten voor inschrijvingen i.v.m. de praktijkgrootte.
Per juni 2018 zijn we een NHG geaccrediteerde praktijk.

Thuisarts.nl (samengesteld door huisartsen) geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:

 • bij vragen en klachten thuis;
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts

Dokter Petra Breukhoven werkt op maandag woensdag en donderdag.
Dokter Alexandra Smeenk werkt iedere maandag dinsdag en donderdag en soms op vrijdagen. Regelmatig is op vrijdag een waarnemer in de praktijk werkzaam.
Zoals u mogelijk heeft gemerkt hebben de assistentes Cindy en Saskia een andere baan elders gevonden. Tot en met december zullen er nog wel waarneemassistentes aanwezig zijn. Leanne Slump en Irene de Haan komen bij ons werken als assistentes.
U heeft geen vaste hoofdbehandelaar, per klacht en beschikbaarheid wordt gekeken bij welke huisarts u terecht komt. Wel proberen we zoveel mogelijk vervolgafspraken voor een klacht bij dezelfde huisarts in te plannen.

Ter bescherming van uw privacy worden al uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevens (AVG) gebruikt en verwerkt. Klik hier voor de privacyverklaring van AVG en aanvraagformulier voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens.

Wij werken mee met wetenschappelijk onderzoek om bij te dragen aan vooruitgang en kwaliteit van de gezondheidzorg. gegevens zoals naam, adres, woonplaats en BSN worden niet doorgegeven. Voor meer informatie klik hier.

Wat is NHG Praktijkaccreditatie®?
NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?
Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland  (ZN). NHG praktijkaccreditatie® heeft dan ook een brede erkenning binnen de gezondheidszorg. De NHG Praktijkaccreditatie (NPA) toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en verbeteringen doorvoert.

meer informatie over de NHG praktijkaccreditatie vindt u hier

 

 

Praktijkinformatie

Via de knop praktijkinformatie boven aan de website kunt u relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Zo vindt u informatie over:

 • spoedgevallen
 • avond-nacht-en weekenddienst
 • openingstijden
 • afspraken maken
 • huisbezoek
 • assistentie en praktijkondersteuning
 • preventie spreekuur
 • andere spreekuren
 • herhaalrecepten

Boven aan de website vindt u de overige informatie met betrekking tot

 • klachtenformulier
 • medewerkers
 • praktijkfolder
 • routebeschrijving

inschrijfformulier: per 1 januari 2016 is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Spoedgevallen

 

Bij spoed overdag (8.00-17.00)

        - spoedlijn 015-3613025        
of
        - keuze 1 in het telefoonmenu (015-3610112)

 

Bij spoed buiten kantooruren (17.00-8.00)

       - huisartsenpost 015-2511930, waarna keuze 1 in het telefoonmenu
         (zie ook Avond-,nacht- en weekenddienst)

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

 

Bij verwondingen of spoedeisende klachten mag u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8 en 17. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost / doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Delft samen.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend. U kunt contact opnemen als er sprake is van medische spoedzaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand, dan kunt u zo snel mogelijk geholpen worden.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:
De Huisartsenpost Delft
Reinier de Graafweg 3a
2625 AD Delft
015-2511930

 

Openingstijden

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17.00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

 

De praktijk in Pijnacker is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.  Wij lunchen van 12.30 tot 13.00 uur en zijn dan alleen bereikbaar voor spoedgevallen. van 13.00-14.30 en van 16.30-17.00 is de assistente bezig met administratieve werkzaamheden, daarom is de balie dan gesloten. Voor het maken van afspraken of vragen graag contact opnemen tussen 8.00-12.00 of 14.30-16.30.

 

Voor een herhaalrecept kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week bij ons terecht. Herhaalrecepten zijn telefonisch aan te vragen via  015-3610112 (waarna keuze 2 in het telefoonmenu) of via de website: door herhaalrecepten te kiezen in het menu.

 

Huisbezoek

Huisbezoek

De huisarts legt visites af van 13.00-15.00. In de huisartsenpraktijk hebben we betere mogelijkheden om u goed te kunnen onderzoeken en behandelen. Het is dan ook het beste om, als het even kan, naar de huisartsenpraktijk te komen. Wanneer dit echter niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kan de huisarts u ook thuis bezoeken.

Om een visite aan te vragen kunt u ons dagelijks bellen tussen 8.00 en 12.00 uur: 015-3610112.   

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Iedere werkdag wordt er spreekuur gehouden. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen: 015-3610112 (op werkdagen tussen 8.00 -12.00 en 15.00-17.00). 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om een goede inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.Meer tijd

Als u meerdere vragen of klachten hebt, of om andere redenen meer tijd nodig hebt, is het fijn als u dit aangeeft. Dan houden wij er rekening mee in onze agenda.

 

Visites

Visites aanvragen is mogelijk 's morgens tussen 8.00 en 12.00 uur. De huisarts kan een huisbezoek afleggen van 13.00-15.00 als u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent of te ziek om van huis te gaan. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

 


 

Assistentie en praktijkondersteuning

Als u belt met huisartsenpraktijk Keijzershof of langskomt bij ons, dan wordt u als eerste te woord gestaan door een van de assistentes. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

In onze huisartsenpraktijk werken drie assistentes en een praktijkondersteuner en verpleegkundige somatiek, ook werkt er een praktijkondersteuner GGZ. De praktijkverpleegkundige is ook diabetesverpleegkundige en verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist is bevoegd om zelf diagnoses te stellen en indien nodig een behandeling te starten. Tijdens het consult  is er gelegenheid om te overleggen met de huisarts over de diagnose of het beleid.

U kunt bij de assistente/praktijkondersteuner verder terecht voor:

 • meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • injecties
 • zwachtelen en tapen
 • vaatonderzoek
 • begeleiding bij diabetes
 • instellen/regelen insuline
 • begeleiding bij astma/COPD
 • longfunctiemeting
 • hart/vaatziektenrisicoprofiel
 • ouderenzorg
 • begeleiden stoppen met roken
 • verstrekken van informatiefolders

U kunt bij de verpleegkundig specialist terecht voor:

 • koorts
 • verkoudheid
 • oorpijn
 • keelpijn
 • hoesten
 • oogklachten
 • zorg na een ongeval
 • buikklachten
 • eczeem of andere huidklachten
 • ...

 Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00-12.00 en 14.30-16.30.

Herhaalrecepten

U kunt herhaalrecepten aanvragen via het telefoonmenu: keuze 2, gedurende 24 uur per dag, of via de website.

Als u recepten 's morgens voor 12.00 uur aanvraagt liggen ze de volgende werkdag na de middag voor u klaar bij de apotheek.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Voor vragen en adviezen kunt u bellen tussen 8.00-12.00 uur en tussen 15.00-16.00 uur, vanaf 1-1-2015 15.00-17.00.

Uitslagen

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u bellen tussen 8.00-12.00 uur.

Andere spreekuren

In onze huisartsenpraktijk werken drie assistentes, een praktijkondersteuner en een verpleegkudnig specialist die ook diabetesverpleegkundige is.

Voor de volgende spreekuren kunt u terecht na een telefonische afspraak:

 • meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • injecties
 • zwachtelen en tapen
 • vaatonderzoek
 • begeleiding bij diabetes
 • instellen/regelen insuline
 • begeleiding bij astma/COPD
 • longfunctiemeting
 • hart/vaatziektenrisicoprofiel
 • ouderenzorg
 • begeleiden stoppen met roken
 • verstrekken van informatiefolders

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00-12.00 en 15.00-17.00.